გარანტია

გარანტია


  შესაძლო გაუგებრობების თავიდან აცილების მიზნით გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ 

  საგარანტიო  პირობებს და მომსახურების წესს:


  გარანტია გაიცემა  2 (ორი)  წლის ვადით         გარანტიის ვადა აითვლება მატრასის გაყიდვის დღიდან.


  - საგარანტიო  პერიოდი -  ეს არის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მწარმოებელი  ვალდებულია უზრუნველყოს მატრასების  ნაკლოვანების აღმოფხვრ მათი შემდგომი ექსპლუატაციისთვის.


  - გარანტიის ვადა აითვლება მატარსის გაყიდვის დღიდან.


  - იმ შემთხვევაშითუ მყიდველი  განსაზღვრულ საგარანტიო პერიოდში გამოავლენს მატრასების  ხარვეზებს , რომელიც წარმოიშვა მწარმოებელის ბრალით  მყიდველს უფლება აქვს დაუკავშირდეს მაღაზიას, სადაც  შეიძინა მატრასი.


  - მომხმარებლის მოთხოვნები განიხილება მას შემდეგ, რაც წარმოადგენს მათი შეძენის დამადასტურებელ ქვითარს და საგარანტიო ფურცელს.შეცვლის შემთხვევაში ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს მყიდველი.


  - გარანტია ითვალისწინებს სარემონტო სამუშაოებების ჩატარებას მატრასების   დეფექტების აღმოფხვრის მიზნით,რომელიც დაშვებულია მწარმოებლის მიერ. თუმცა ამგვარი შეცვლა არ წარმოადგენს საგარანტიო ფურცლის ვადების შეცვლას.


  - თუ  ექსპერტიზის მიერ დადგინდა მატრასების დეფექტი, რომელიც დაშვებულია წარმოების პროცესში,მატრასების გამოცვლის პერიოდი მოიცავს 14 დღეს, ან მხარეების მიერ შეთანხმებულ სხვა  ნებისმიერ დღეს.


  - გარანტია არ გულისხმობს მუდმივ მომსახურებას.

   

          გარანტია მატრასებზე მოქმედებს:    


   

  - მატრასის მოხმარებისას  საწოლის  ჩარჩო უნდა იყოს მყარი. (დამატებითი მანძილი არ აღემატება 8.5 სმ) ზომები შეესაბამება საწოლის ჩარჩოს ზომებს და არ გადმოდის მის ფარგლებს გარეთ.


  - თუ მატრასი მიწოდებულია  სუფთა სახით, დაბინძურებული მატრასი უკან არ მიიღება.


  - თუ ტრანსპორტირების დროს შენარჩუნებულია ინსტრუქციის შესაბამისად ჰორიზონტალური პოზიცია.

   
        გარანტია მატრასებზე არ ვრცელდება:    


   თუ მატრასი გამოიყენებოდა  ინსტრუქციის  მოთხოვნების დარღვევით. 

   

  · თუ მის ზედაპირზე არის  მკაფიო სტრუქტურული დაზიანება და დეფორმაცია.

  · თუ მყიდველმა  დამოუკიდებელად შეცვალა შემადგენელი ნაწილები: ზომა, ფერი ან მატრასის საფარი.

  · თუ მატრასის საფარი მექანიკურად არის გაჭრილი ან გაცვეთილი;

  · თუ მატრასზე აღინიშნება ბიოლოგიური, პიგმენტური ან ზეთოვანი წარმოშობის ლაქები: საღებავის, სისხლის, შარდის, სასმელების და ა.შ. (დეფორმაცია, რომელიც მიღებული იქნა ტრანსპორტირების ექსპლუატაციის  მოთხოვნების დარღვევით);

  · უმნიშვნელო ღარებზე,რომელთა სიღრმე 4 სმ-ია,რაც  ბუნებრივი პროცესია მატრასის ექსპლუატაციის დროს

  · მატრასის სახელურებზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)რაც არ ითვლება მატრასის დეფექტად.

  · სპეციფიკურ სუნებზე. რომელიც დამახასიათებელია ბუნებრივი მასალებისთვის (ქოქოსის, ცხენი თმის, ზღვის ბალახის, ბუნებრივი ლატექსი, და ა.შ.) არ ითვლება მატრასის დეფექტად.
           საქონლის უკან დაბრუნებისა და გაცვლის პირობები:     

    
  მატრასის შერჩევისას  აუცილებელია დიდი პასუხისმგებლობა და ყურადღება, რადგან ის გავლენას ახდენს თქვენი ძილის ხარისხზე.

  იმისთვის რომ ყველა 
  მყიდველმა  იცოდეს გაცვლისა და უკან დაბრუნების პირობები გთავაზობთ შემდეგ პირობებს: 
     სტანდარტული ზომების გაცვლისა ან უკან დაბრუნების შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია წარმოადგინოს:      1.საქონელი  (შეფუთული ქარხნულ ვაკუუმში, ეტიკეტით, საგარანტიო ტალონი);

  2.სასაქანლო ჩეკი;

        არასტანდარტული ზომების გაცვლისას ან  უკან დაბრუნების შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია წარმოადგინოს:      


   

  1. საქონელი

  2. 
  სასაქონლი ჩეკი

  3. ვაკუუმი,რომლითაც მიეწოდება საქონელი

  4. 
  მწარმოებლის ეტიკეტი/საგარანტიო ტალონი;